Kontakt

M&K Zakład Sieci Sanitarnych Spółka z o.o.
ul. Dąbrowskiego 18
66-400 Gorzów Wlkp. 
Strona internetowa: www.m-k.pl
e-mail: mk@m-k.pl

NIP 599-000-46-94
REGON 210128826
Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł
KRS 0000087762
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS

  

PREZES: DANUTA DARCZUK

  95 728 65 11    

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
ZAOPATRZENIA I ROZLICZENIA MATER.

  95 728 65 12
FAX   95 728 65 13
KIEROWNICY BUDÓW   95 728 65 14
DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI   95 728 65 15
KSIĘGOWOŚĆ, KADRY   95 728 65 16
SEKRETARIAT   95 728 65 17
GŁÓWNA KSIĘGOWA   95 728 65 18
BAZA GRALEWO   95 728 65 20
BAZA GRALEWO - MAGAZYN   95 728 65 21
WARSZTAT   95 728 65 22
BAZA GRALEWO - BIURO   95 728 65 24