M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o.

Strona w przebudowie.

 

kontakt: tel. 95 728 65 12 e-mail: mk@m-k.pl

 

M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. powstała w lipcu 1993 roku z przekształcenia działającego od maja 1982 roku Zakładu Sieci Sanitarnych mgr inż. Marka Krzywoszyńskiego.

Siedziba zakładu mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Dąbrowskiego 18. Baza Sprzętowo – magazynowa firmy znajduje się w Gralewo k/Gorzowa Wlkp. Spółka działa głównie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, a jej działalność od początku związana jest z ochroną środowiska.

Zakład zatrudnia 60 osób, w tym około 48 na stanowiskach roboczych. Wśród pracowników fizycznych wyróżnia się osoby posiadające:

uprawnienia wydane przez WSG Poznań na wykonanie gazociągów stalowych średniego ciśnienia

uprawnienia wydane przez WSG Poznań na wykonanie gazociągów z rur PE niskiego i średniego ciśnienia,

przeszkolenie energetyczne w zakresie wykonania prac gazoniebezpiecznych na czynnych gazociągach,

przeszkolenie w zakresie montażu i nadzoru preizolowanych sieci ciepłowniczych.

Firma posiada świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do wykonywania, montażu i napraw konstrukcji spawanych ze stali niestopowej oraz uprawnienia dozoru technicznego dla rurociągów przesyłowych.

Kadrę inżynieryjno-techniczną, od lat związaną z firmą i posiadającą bogate doświadczenie zawodowe projektowe, wykonawcze i nadzorcze.

W oparciu o sprawdzone i wdrożone najnowocześniejsze technologie i rozwiązania techniczne przygotowujemy kompleksowo – od projektu do wykonania – inwestycje związane z sieciami cieplnymi, sieciami wodociągowymi, gazowymi i kanalizacyjnymi.

Jako pierwsi na terenie naszego województwa zastosowaliśmy rury preizolowane w ciepłownictwie oraz rury polietylenowe w instalacjach wodociągowych i gazowych. W ostatnich latach opanowana została przez nas technologia wykonywania sieci podziemnych metodą bezrozkopową.

W projektowanych przez firmę instalacjach odprowadzających wody deszczowe stosujemy najnowocześniejsze rozwiązanie – podczyszczalnie wód z piasku i produktów ropopochodnych.

 
 
OPTY CMS